Opłaty administracyjne

Tabela opłat administracyjnych do umów ramowych w Auto w 5 Minut Sp. Z O.O.
odcięcie zapłonu 200 zł
ponowne uruchomienie zapłonu 300 zł
wizyta terenowa 500 zł
opłata/ kara za palenie papierosów w samochodzie 400 zł
upomnienie telefoniczne – wezwanie do zapłaty 10 zł
wezwanie do zapłaty pisemne 50 zł
wystawienie duplikatu ubezpieczenia OC 50 zł
zagubiony dowód rejestracyjny 150 zł
zagubienie tablicy rejestracyjnej 340 zł
wtórnik naklejki rejestracyjnej na szybę 100 zł
udzielenie informacji organom ścigania o użytkowniku pojazdu którym dokonano wykroczenia 50 zł
zagubiony kluczyk 50 zł + koszt kluczyka
odebranie samochodu z powodu braku płatności 300 zł + 4 zł za kilometr
godzina spóźnienia 1 gratis, każda kolejna 20 zł
odbiór auta po umowie w innej lokalizacji niż siedziba wynajmującego 1 zł za km poza terenem miasta nie mniej niż 50 zł
koszt zewnętrznej windykacji według taryfy firmy windykującej
Back to top